hotmail error sending mail

L

Laser

er gebeurt niets hoe verander ik het dan wel


Voor het account Hotmail (laserdiezijn) (1) kunnen geen berichten verzonden
of ontvangen worden. Dit e-mailaccount is om veiligheidsredenen tijdelijk
gedeactiveerd. Als je dit venster sluit, verschijnt er een afbeelding met
letters en cijfers. Typ de tekens die je in de afbeelding ziet om je account
opnieuw te activeren.

Onderwerp 'test laser'
Serverfout: 3209
Windows Live Mail-fout-id: 0x8DE00006
 

My Computer

Top